پرینت

مزایای طرح:

·       اشتغال مستقیم برای 214 نفر و غیر مستقیم برای 1000 نفر

·       استفاده از کاغذ باطله بعنوان مواد اولیه بجای چوب درختان

·       استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب پیشرفته صنعتی جهت بازگشت مجدد 60% از آب مصرفی به چرخه تولید و همجواری با رودخانه گاماسیاب می توان این طرح را در قالب پروژه های دوستدار محیط زیست (صنعت سبز) کشور قرار داد.

·       نزدیکی محل اجرای طرح به کشور عراق، دسترسی به منابع تامین مواد اولیه (کاغذ باطله) را علاوه بر منابع داخلی از خارج کشور تسهیل می­نماید.

·        

·       عرض کاغذ تولیدی 5 متر  و سرعت ماشین 350 متر در دقیقه

·       گراماژ محصول تولیدی 200-90 گرم بر متر مربع

·       محصول تولیدی: انواع کاغذ بسته بندی شامل تست لاینر، وایت تاپ، فلوتینگ و کرافت لاینر

·       مواد اولیه مصرفی کاغذ باطله (OCC )

·        ظرفیت تولید سالانه 75.000 تن (روزانه 225 تن)

·       ...