پرینت

گالری صفحه اصلی

گالری
 • بازدید جناب آقای دکتر رضوانی فر و جناب آقای دکتر توفیقی.||||11||||گالری صفحه اصلی

 • نمای کلی از ضلع شرقی پروژه بیستون تأمین||||2102||||گالری صفحه اصلی

  نمای کلی از ضلع شرقی پروژه بیستون تأمین

 • نمایی از فرآیند تکمیل و پیشرفت قابل توجه (70%) احداث پست برق 63/20 کیلوولت پروژه بیستون||||2103||||گالری صفحه اصلی

  احداث پست برق 63/20KV پیمانکار شرکت مهندسی توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان

 • احداث پست برق 63/20 کیلوولت پروژه بیستون تأمین با پیشرفت قابل توجه||||2104||||گالری صفحه اصلی

  احداث پست برق 63/20 کیلوولت پروژه بیستون تأمین با پیشرفت 70 درصدی

 • نمایی از تکمیل احداث دو دستگاه مخزن فلزی 2 میلیون لیتری آب با سند بلاست و رنگ آمیزی نهایی||||2105||||گالری صفحه اصلی

  پیمانکار شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

 • احداث دو دستگاه مخزن فلزی 2 میلیون لیتری آب با پیشرفت 96 درصدی||||2106||||گالری صفحه اصلی

  پیمانکار شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

 • نمایی از پروژه مهم صنعتی صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تأمین||||2110||||گالری صفحه اصلی

  نمایی از پروژه مهم صنعتی صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تأمین

 • نمایی از فرآیند تکمیل و پیشرفت 94 درصدی احداث پست برق 63/20KV پروژه||||2124||||گالری صفحه اصلی

  نمایی از فرآیند تکمیل و پیشرفت 94 درصدی احداث پست برق 63/20KV پروژه

 • پیشرفت 94 درصدی احداث پست برق 63/20KV- پیمانکار شرکت توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان||||2125||||گالری صفحه اصلی

  پیشرفت 94 درصدی احداث پست برق 63/20KV- پیمانکار شرکت توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان

 • تابلو برق پست فشار قوی 6320KV||||2126||||گالری صفحه اصلی

  تابلو برق پست فشار قوی 6320KV

 • اتاق کنترل پست فشار قوی 6320KV پروژه بیستون||||2127||||گالری صفحه اصلی

  اتاق کنترل پست فشار قوی 6320KV پروژه بیستون

 • نمایی از فرآیند تکمیل و پیشرفت 94 درصدی احداث پست برق 63/20KV||||2121||||گالری صفحه اصلی

  نمایی از فرآیند تکمیل و پیشرفت 94 درصدی احداث پست برق 63/20KV

 • عکس هوایی از پروژه بیستون تأمین||||2108||||گالری صفحه اصلی

  عکس هوایی از پروژه بیستون تأمین

 • عکس هوایی از نمای کلی پروژه بیستون تأمین||||2109||||گالری صفحه اصلی

  عکس هوایی از نمای کلی پروژه بیستون تأمین

 • بازدید جناب آقای مهندس مخدومی مدیرعامل محترم تاپیکو||||1019||||گالری صفحه اصلی

 • بازدید جناب آقای مهندس جمشیدی-مدیرعامل محترم هلدینگ سلولزی در تاریخ 99/05/19 از محل سایت.||||2027||||گالری صفحه اصلی

  بازدید جناب آقای مهندس جمشیدی-مدیرعامل محترم هلدینگ سلولزی در تاریخ 99/05/19 از محل سایت.

 • بازدید بازرس ویژه محترم شستا،مدیر ویژه محترم شستا در پروژه‌ها، مدیر بازرسی محترم تاپیکو و کارشناس محترم پروژه‌ها در شستا از سایت بیستون||||1022||||گالری صفحه اصلی

 • بازدید جناب آقای دکتر چناری- مشاور محترم شستا و هیئت همراه در تاریخ 99/05/15 از محل سایت||||2024||||گالری صفحه اصلی

  بازدید جناب آقای دکتر چناری- مشاور محترم شستا و هیئت همراه در تاریخ 99/05/15 از محل سایت.

 • بازدید سرکار خانم دکتر ابروفراخ- معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه آقای مهندس مرتضوی- معاونت محترم نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سلولزی در تاریخ 99/06/25 از محل سایت||||2025||||گالری صفحه اصلی

  بازدید سرکار خانم دکتر ابروفراخ- معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه و آقای مهندس مرتضوی- معاونت محترم نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سلولزی در تاریخ 99/06/25 از محل سایت.

 • بازدید جناب آقای مهندس مسینه-مدیر محترم نظارت بر عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تاپیکو و آقای دکتر رضائی مدیرعامل محترم شرکت فیرمکو در تاریخ 99/06/18||||2026||||گالری صفحه اصلی

  بازدید جناب آقای مهندس مسینه-مدیر محترم نظارت بر عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تاپیکو و آقای دکتر رضائی مدیرعامل محترم شرکت فیرمکو در تاریخ 99/06/18 از محل سایت.

 • سالن تولید- اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ||||2030||||گالری صفحه اصلی

  سالن تولید- اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ

 • سالن تولید- اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ 2||||2029||||گالری صفحه اصلی

  سالن تولید- اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ 2

 • اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ||||2040||||گالری صفحه اصلی

  اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ

 • سالن تولید- اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ 3||||2028||||گالری صفحه اصلی

  سالن تولید- اجرای عملیات نصب ماشین کاغذ 3

 • سالن تولید- طبقه همکف||||2039||||گالری صفحه اصلی

  سالن تولید- طبقه همکف

 • نمای غربی ساختمان سالن تولید||||5||||گالری صفحه اصلی

 • نمای شرقی ساختمان سالن تولید||||2033||||گالری صفحه اصلی

  نمای شرقی ساختمان سالن تولید

 • فونداسیون آماده سازی خمیر و نمای جنوبی ساختمان سالن تولید||||1015||||گالری صفحه اصلی

  فونداسیون آماده سازی خمیر و نمای جنوبی ساختمان سالن تولید

 • نمای داخلی ساختمان انبار محصول 1||||2034||||گالری صفحه اصلی

  نمای داخلی ساختمان انبار محصول 1

 • بار انداز انبار محصول||||8||||گالری صفحه اصلی

  بار انداز انبار محصول

 • نمای داخلی ساختمان انبار قطعات||||2036||||گالری صفحه اصلی

  نمای داخلی ساختمان انبار قطعات

 • نمای بیرونی ساختمان انبار قطعات||||1016||||گالری صفحه اصلی

  نمای بیرونی ساختمان انبار قطعات

 • نمای داخلی ساختمان تعمیرگاه مرکزی 1||||2037||||گالری صفحه اصلی

  نمای داخلی ساختمانن تعمیرگاه مرکزی 1

 • نمای بیرونی ساختمان اداری||||10||||گالری صفحه اصلی

  نمای بیرونی ساختمان اداری

 • نمای بیرونی ساختمان اداری||||3||||گالری صفحه اصلی

  نمای بیرونی ساختمان اداری

 • نمای بیرونی ساختمان نگهبانی||||6||||گالری صفحه اصلی

  نمای بیرونی ساختمان نگهبانی

 • بازدید هیئت مدیره شستا، مدیران هلدینگ تاپیکو و سلوازی و شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه از پروژه کاغذسازی بیستون در استان کرمانشاه||||2042||||گالری صفحه اصلی

  در بازدید روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 مرتضی امجدیان مدیرعامل شرکت کاغذسازی بیستون ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌ها و مساعدت‌های بی‌دریغ و بی‌شائبه جناب آقای دکتر رضوانی فر مدیرعامل محترم شستا (که پس از بازدید ایشان در تاریخ 1398/06/28، پروژه متوقف شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۸، فعال و به پیشرفت قابل چشمگیری دست یافت) گزارشی از روند اجرایی پروژه ارائه نمود و حاضرین ضمن بازدید از روند نصب ماشین آلات و اجرای پروژه، در جریان جزییات امور قرار گرفتند. براساس این گزارش، پروژه در قسمت نصب ماشین آلات بخش کاغذسازی صد در صد پیشرفت داشته است و سایر قسمتها نیز در دست اقدام قرار دارد و براساس روند پیشرفت پروژه پیش بینی می‌شود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401به بهره برداری برسد.

 • بازدید هیئت مدیره شستا، مدیران هلدینگ تاپیکو و سلوازی و شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه از پروژه کاغذسازی بیستون در استان کرمانشاه در روز دوشنبه مورخ 1400/05/04||||2046||||گالری صفحه اصلی

 • KOM با شرکت فراگستر بیستون- پیمانکار منتخب مناقصه اجرای خط انتقال برق||||2043||||گالری صفحه اصلی

  برگزاری جلسه KOM در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در محل سایت با پیمانکار منتخب مناقصه اجرای خط انتقال برق- شرکت فراگستر بیستون بمنظور انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرائی.

 • KOM با شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان- پیمانکار منتخب مناقصه احداث پست برق 63/20KV||||2044||||گالری صفحه اصلی

  برگزاری جلسه KOM در روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 در محل سایت با پیمانکار منتخب مناقصه احداث پست برق 63/20KV- شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان بمنظور انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرائی.

 • KOM با شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس- پیمانکار منتخب مناقصه احداث 2 دستگاه مخزن فلزی 2 میلیون لیتری آب||||2045||||گالری صفحه اصلی

  برگزاری جلسه KOM در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در محل سایت با پیمانکار منتخب مناقصه احداث 2 دستگاه مخزن فلزی 2 میلیون لیتری آب- شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس بمنظور انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرائی.

 • نمای ضلع غربی پروژه بیستون||||2096||||گالری صفحه اصلی

  نمای ضلع غربی پروژه بیستون

بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

 • بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2130||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازیدوزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2131||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2132||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روزپنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2133||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین درروز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2134||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه ازکارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2135||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازیدوزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه ازکارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2136||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
 • بازید وزیرکار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱||||2137||||بازید وزیر کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه از کارخانه بیستون تامین در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱